Tag Archives: Piers Morgan

Vì sao Ronaldo khóc nức nở khi trả lời phỏng vấn?

<p>Người phỏng vấn <a href="https://plo.vn/tags/UGllcnMgTW9yZ2Fu/piers-morgan.html">Piers Morgan</a> đã vô tình chạm vào đáy sâu đầy tổn thương của <a href="https://plo.vn/tags/Um9uYWxkbw==/ronaldo.html">Ronaldo</a> và ngôi sao Juventus đã khóc nức nở.</p>