Tag Archives: phòng chống bệnh

Vedan góp sức phòng chống bệnh tại hơn 60 trường học

<p style="text-align: justify">Áp dụng chính sách “<i>Yêu quý môi trường – Kinh doanh lâu dài</i>” và chính sách an toàn sức khỏe nghề nghiệp “<i>Công ty an toàn – Mọi người khỏe mạnh</i>” theo tiêu chuẩn ISO 14001 và OHSAS 18001, mục tiêu hàng đầu của Vedan Việt Nam liên quan đến công tác bảo vệ môi trường là bảo vệ, nâng cao sức khỏe của cán bộ công nhân viên công ty và người dân tại tỉnh nhà.<br> </p>