Tag Archives: Philippines Many Pacquiao

Cuộc thượng đài đỉnh cao Đông – Tây được đưa về miền Trung

<p style="text-align: justify">Thứ bảy tới, ông Nghị <a href="https://plo.vn/tags/UGhpbGlwcGluZXMgTWFueSBQYWNxdWlhbw==/philippines-many-pacquiao.html">Philippines Many Pacquiao</a> sẽ thượng đài với <a href="https://plo.vn/tags/S2VpdGggVGh1cm1hbg==/keith-thurman.html">Keith Thurman</a> tại võ đài <a href="https://plo.vn/tags/TUdNIEdyYW5kIEdhcmRlbiBBcmVuYQ==/mgm-grand-garden-arena.html">MGM Grand Garden Arena</a> tại Las Vegas, Mỹ. Sau đó, Pac sẽ đối đầu với Amir Khan tại Riyadh của Saudi Arabia vào ngày 8-11.</p>