Tag Archives: phát tán

Bắt giữ hai nghi can phát tán ảnh thi thể tiền đạo Sala

<p>Cảnh sát Anh cho biết đã bắt hai nghi can trong việc <a href="https://plo.vn/tags/cGjDoXQgdMOhbg==/phat-tan.html">phát tán</a> những tấm ảnh <a href="https://plo.vn/tags/dGhpIHRo4buD/thi-the.html">thi thể</a> tiền đạo Sala Emiliano sau khi trục vợt từ dưới biển lên.</p>