Tag Archives: Penang

Vụ bị phạt kiểu ‘Hải Phòng 2.0’ ở Malaysia ra sao?

<p>Bóng đá Malaysia cũng vướng vào một vụ cầu thủ ngoại kiện CLB lên FIFA và sau khi nghiên cứu hồ sơ phán quyết của tổ chức này là phạt CLB nhưng bản chất diễn tiến của nó ra sao?</p>