Tag Archives: Parl Hang-seo

Chả lẽ ông Tan cứ thua ông Park mãi

<p style="text-align: justify">Lần thứ ba đến Mỹ Đình, ông Tan quyết "nhị bất quá tam", tức không thể thua ông Park lần thứ ba. Chính vì lẽ đó, HLV Tan Cheng Hoe đang quyết tâm phá “dớp” mà ông cho là “bức tường” phải đánh… sập.</p>