Tag Archives: Nước cho cuộc sống

Diageo VN hỗ trợ nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn cho sinh viên

<p style="text-align: justify">Các sinh viên đã được tiếp cận với các kiến thức cơ bản, nâng cao với bốn phần nội dung chính, bao gồm: Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh nghiệp vụ cơ bản, Nâng cao ý thức uống rượu có trách nhiệm, Giới thiệu Chương trình uống một cách thông minh <a href="https://plo.vn/tags/IERSSU5LaVE=/drinkiq.html">DRINKiQ</a> và thảo luận thông điệp “<a href="https://plo.vn/tags/IMSQw6MgdeG7kW5nIHLGsOG7o3UgdGjDrCBraMO0bmcgbMOhaSB4ZQ==/da-uong-ruou-thi-khong-lai-xe.html">Đã uống rượu thì không lái xe</a>”.<br> </p>