Tag Archives: Nữ Thái Lan

Tuyển nữ Thái Lan ‘thua keo này bày keo khác’

<p>Dù thắng đối thủ xa lạ <a href="https://plo.vn/tags/UHVlcnRvIFJpY28=/puerto-rico.html">Puerto Rico</a> 3-1 nhưng tuyển nữ <a href="https://plo.vn/tags/YsOzbmcgY2h1eeG7gW4=/bong-chuyen.html">bóng chuyền</a> Thái Lan vẫn thất bại trong việc săn vé đi <a href="https://plo.vn/tags/T2x5bXBpYyBUb2t5bw==/olympic-tokyo.html">Olympic Tokyo</a> 2020.</p>