Tag Archives: NTĐ Lãnh Binh Thăng

Thái Sơn Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch

<p>Sau 20 ngày tranh tài ở lượt về tại <a href="https://plo.vn/tags/TlTEkCBMw6NuaCBCaW5oIFRoxINuZw==/ntd-lanh-binh-thang.html">NTĐ Lãnh Binh Thăng</a>, giải <a href="https://plo.vn/tags/RnV0c2FsIFbEkFFH/futsal-vdqg.html">Futsal VĐQG</a>- Cúp HDBank 2019 đã kết thúc toàn giải.</p>