Tag Archives: Novaland Expo 2019

Novaland Expo 2019 kết thúc thành công

<p style="text-align: justify"><a href="https://plo.vn/tags/Tm92YWxhbmQ=/novaland.html">Novaland</a> Expo 2019 dành nhiều không gian trưng bày để truyền tải rõ nét các dòng sản phẩm chủ lực mà Novaland tập trung phát triển giai đoạn tới, gồm: BĐS Trung tâm; BĐS Khu đô thị vệ tinh và Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí tại các địa phương có kết nối giao thông thuận lợi, giàu tiềm năng du lịch.<br> </p>