Tag Archives: MOU

Hành trình 25 năm của Schneider Electric tại Việt Nam

<p style="text-align: justify">Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu hành trình với những thành tựu và đóng góp của Schneider Electric cho Việt Nam, cũng như ngành năng lượng Việt Nam nói riêng trong suốt 25 năm qua. Ngay khi đặt dấu chân đầu tiên đến Việt Nam, Schneider Electric đã bắt tay cùng Chính phủ triển khai công trình đường dây truyền tải điện năng “500 kV Bắc – Nam mạch 1” với tổng chiều dài 1.487 km từ Hoà Bình đến TP.HCM (1991-1993). Công trình đã góp phần mở ra kỷ nguyên mới cho Việt Nam lúc bấy giờ và là nền tảng cho mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Schneider Electric và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đến nay.<br> </p>