Tag Archives: một lượt trận cuối cùng

Cơ hội cho Hà Nội và B. Bình Dương ở AFC Cup

<p style="text-align: justify">Trong <a href="https://plo.vn/tags/aGFpIMSR4bqhaSBkaeG7h24gVmnhu4d0IE5hbQ==/hai-dai-dien-viet-nam.html">hai đại diện Việt Nam</a> chỉ có mỗi Hà Nội là tự quyết được số phận của mình, còn B. Bình Dương thì phải nỗ lực tìm chiến thắng đồng thời chờ kết quả thuận lợi ở các bảng còn lại để lấy vé vớt.<br> </p>