Tag Archives: Mobile Banking Vietbank Digital

Vietbank triển khai ứng dụng Mobile Banking Vietbank Digital

<p style="text-align: justify">Từ đầu tháng 07-2019, Vietbank triển khai <a href="https://plo.vn/tags/IOG7qW5nIGThu6VuZw==/ung-dung.html">ứng dụng</a> Mobile Banking <a href="https://plo.vn/tags/VmlldGJhbms=/vietbank.html">Vietbank</a> Digital (chuyển đổi từ Mobile Banking Vietbank M – Plus), ứng dụng mới này sẽ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mới với nhiều tính năng vượt trội và tính bảo mật cao.</p>