Tag Archives: mở màn

Việt Nam ... tiến lên!

Việt Nam … tiến lên!

Tranh của họa sĩ HUY CHƯƠNGRồi ngày 11-6-2021 Việt Nam thắng tiếp Malaysia 2:1, dẫn đầu bảng G. Hai chiến...