Tag Archives: HLV Chu Đình Nghiêm

Bài học của nhà vô địch

<p style="text-align: justify"><i>HLV Chu Đình Nghiêm thêm lần nữa <a href="https://plo.vn/tags/bmdhbyBuZ8Ohbg==/ngao-ngan.html">ngao ngán</a> bày tỏ <a href="https://plo.vn/tags/aOG7jWMgdHLDsg==/hoc-tro.html">học trò</a> của ông cứ nghĩ mình là nhà vô địch <a href="https://plo.vn/tags/a2jDtG5nIHRo4buDIGLhu4sgxJHDoW5oIGLhuqFp/khong-the-bi-danh-bai.html">không thể bị đánh bại</a> sẽ <a href="https://plo.vn/tags/cGjhuqNpIHRy4bqjIGdpw6EgxJHhuq90/phai-tra-gia-dat.html">phải trả giá đắt</a>.</i><br> </p>