Tag Archives: Herbalife

8/10 người châu Á mong muốn bữa sáng lành mạnh ​

<p style="text-align: justify">Kết quả cho thấy phần lớn (8/10) người tiêu dùng châu Á-Thái Bình Dương <a href="https://plo.vn/tags/IG1vbmcgbXXhu5FuIGLhu69hIHPDoW5nIGzDoG5oIG3huqFuaA==/mong-muon-bua-sang-lanh-manh.html">mong muốn bữa sáng lành mạnh</a>. Tuy nhiên, 7/10 (67%) vẫn quyết định ăn sáng dựa trên sự thuận tiện, hơn lợi ích sức khỏe (43%) và giá trị dinh dưỡng (33%). Cuộc khảo sát này được xây dựng dựa trên nghiên cứu ban đầu thực hiện vào 2018, bao gồm việc xem xét thái độ và thói quen của người tiêu dùng đối với bữa sáng.</p>