Tag Archives: HBA

UOB Việt Nam: Nhiều cơ hội tài chính cho DN vừa và nhỏ

<p style="text-align: justify">Theo thỏa thuận, Ngân hàng UOB Việt Nam sẽ cung cấp các <a href="https://plo.vn/tags/IGdp4bqjaSBwaMOhcCB0w6BpIGNow61uaA==/giai-phap-tai-chinh.html">giải pháp tài chính</a> được thiết kế riêng cho doanh nghiệp, từ các khoản cho vay, dịch vụ thanh toán cho tới tài khoản lương. Buổi lễ ký kết được diễn ra tại văn phòng của Ngân hàng UOB (tòa nhà Central Plaza, TP. HCM).<br> </p>