Browsing: Global Banking & Finance Review

Giải thưởng nhằm ghi nhận công ty đã áp dụng hàng loạt giải pháp số hóa để khách hàng có thể giao dịch một cách dễ dàng, nhanh chóng. “Manulife Việt Nam tập trung thực hiện hành trình chuyển đổi số hóa hướng đến khách hàng… Manulife Việt Nam đã sắp xếp lại hoạt động, ra mắt e-Claims, ứng dụng nộp và xử lý yêu cầu bồi thường tự động; ePOS, là ứng dụng cung cấp giải pháp theo nhu cầu của khách hàng; phát hành hợp đồng tự động; và cải tiến nhận diện thương hiệu”, Global Banking & Finance Review cho biết.