Tag Archives: “Gặp BẠN một ngày hè”

Bản Việt triển khai khuyến mại “Gặp BẠN một ngày hè”

<p style="text-align: justify">Đến với chương trình, khách hàng gửi tiết kiệm chỉ từ 2.000.000 đồng sẽ nhận ngay một mã dự thưởng để tham dự quay số may mắn cuối chương trình. Số lượng mã dự thưởng sẽ tương ứng với số tiền và kỳ hạn gửi của khách hàng.<br> </p>