Tag Archives: Felix Dalmas

HLV Honda muốn bỏ đội tuyển Campuchia?

<p>Tổng quản, kiêm HLV tuyển Campuchia, Keisuke Honda đã thể hiện bức thông điệp thật chứ không phải “nửa đùa, nửa thật” rằng anh muốn đầu quân cho <a href="https://plo.vn/tags/Q0xCIE1V/clb-mu.html">CLB MU</a> của Anh.</p>