Tag Archives: FE Credit

GoBear gọi vốn thành công 80 triệu USD

<p style="text-align: justify">GoBear vừa công bố việc nhận khoản tài trợ 80 triệu USD cho lần gọi vốn mới nhất. Nguồn vốn mới này đến từ <a href="https://plo.vn/tags/IFF14bu5IMSR4bqndSB0xrAgV2FsdmlzIFBhcnRpY2lwYXRpZXM=/quy-dau-tu-walvis-participaties.html">Quỹ đầu tư Walvis Participaties</a>, quỹ đầu tư mạo hiểm của Hà Lan và <a href="https://plo.vn/tags/IEFlZ29uIE4uVg==/aegon-nv.html">Aegon N.V</a> (tổ chức tài chính hàng đầu).<br> </p>