Tag Archives: fara

Federer đối đầu Nadal: Ngả mũ trước ‘người không tuổi’

<p>21 giờ 30 đêm nay (12-7) cuộc chạm trán thế kỷ giữa ông vua sân mặt sân cỏ và ông vua sân đất nện <a href="https://plo.vn/tags/Um9nZXIgRmVkZXJlcg==/roger-federer.html">Roger Federer</a> và <a href="https://plo.vn/tags/UmFmYWVsIE5hZGFs/rafael-nadal.html">Rafael Nadal</a> thuộc bán kết Wimbledon.</p>