Tag Archives: Fair Play 2017

Văn Toàn và nghĩa cử tuyệt vời sau khi giành cú đúp Fair Play

<p style="text-align: justify">Giải thưởng <a href="https://plo.vn/tags/RmFpciBQbGF5IDIwMTc=/fair-play-2017.html">Fair Play 2017</a> do Báo<em> Pháp luật TP. HCM</em> tổ chức đã chọn ra năm đề cử cuối cùng tranh giải gồm:</p>