Tag Archives: Eximbank

Vòng quanh năm châu cùng Eximbank

<p style="text-align: justify">Tiếp nối thành công của chương trình “Du lịch năm châu cùng ngoại hối Eximbank” đã triển khai trong năm 2018, <a href="https://plo.vn/tags/IEV4aW1iYW5r/eximbank.html">Eximbank</a> tiếp tục triển khai chương trình khuyến mãi (CTKM) “Du lịch năm châu cùng ngoại hối Eximbank – mùa 2” từ ngày 01-05 đến hết ngày 31-10.</p>