Browsing: EVNNPC

Theo ông Lê Quang Thái, Phó TGĐ EVNNPC, thời gian qua, EVNNPC đã cung cấp điện an toàn, liên tục, đáp ứng đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế – xã hội ở 27 tỉnh, thành phố miền Bắc với hơn 10 triệu khách hàng; đã cấp điện cho 100% số xã, với 98,6% hộ dân nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia. “Có được kết quả trên, bên cạnh sự nỗ lực của EVNPC còn có sự hỗ trợ kịp thời của các cơ quan thông tấn báo chí, các phóng viên, nhà báo, biên tập viên của các tòa soạn”, ông Thái chia sẻ.

Nhiệm vụ của dự án là chống quá tải cho MBA T1 TBA110kV Vĩnh Tường, Đồng Niên và Đồi Cốc. Qua đó, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải, tăng cường liên kết lưới, nâng cao độ ổn định và cung cấp điện tin cậy cho khu vực Bắc Giang, Hải Dương, Vĩnh Phúc, đồng thời đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện, chất lượng điện năng, giảm tổn thất điện năng của khu vực…

Theo đó, sản lượng điện thương phẩm tháng 5 đạt 5,7 tỉ kWh, tổn thất điện năng của tháng ước thực hiện 5,18%, giảm 0,02% so với cùng kỳ 2018. Cũng trong tháng 5, 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt theo quy định, trong đó đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 132 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 5,64 ngày; giảm 1,36 ngày so với quy định.