Browsing: EVN Hà Nội

Trước những băn khoăn của khách hàng về cách tính tiền điện sử dụng sau khi giá điện được Chính phủ cho phép điều chỉnh, đại diện EVN Hà Nội cho biết, với khách hàng mua điện ngoài mục đích sinh hoạt, các công ty điện lực sẽ chốt chỉ số công tơ vào ngày 20-3. Số liệu liên quan đến chỉ số công tơ được chốt sẽ được thông báo đến khách hàng trong vòng 24 giờ.