Tag Archives: Éric Abidal

Puyol từ chối ghế giám đốc thể thao của Pep

<p>Tượng đài lớn, cựu <a href="https://plo.vn/tags/xJHhu5lpIHRyxrDhu59uZw==/doi-truong.html">đội trưởng</a> Barcelona, <a href="https://plo.vn/tags/Q2FybGVzIFB1eW9s/carles-puyol.html">Carles Puyol</a> đã từ chối chiếc ghế giám đốc thể thao Barcelona do Pep Segura để lại hồi tháng 7.</p>