Tag Archives: Datsakorn Thonglao

Thonglao dẫn đầu nhóm cầu thủ đến tòa án kiện đòi lương

<p>Cựu nhạc trưởng tuyển Thái Lan, HA Gia Lai <a href="https://plo.vn/tags/RGF0c2Frb3JuIFRob25nbGFv/datsakorn-thonglao.html">Datsakorn Thonglao</a> đã dẫn đầu một nhóm cầu thủ đến tòa gõ cửa nhờ can thiệp mạnh tay vì CLB nợ lương nhiều và quá lâu.</p>