Tag Archives: Đại học Phú Xuân

Đại học Phú Xuân – Huế cam kết 300 việc làm mỗi năm

<p style="text-align: justify">Theo ký kết giữa Trường Đại học (ĐH) Phú Xuân và <a href="https://plo.vn/tags/IFThuq1wIMSRb8OgbiBU4buVIGNo4bupYyBHacOhbyBk4bulYyBIb2EgS-G7sw==/tap-doan-to-chuc-giao-duc-hoa-ky.html">Tập đoàn Tổ chức Giáo dục Hoa Kỳ</a> (<a href="https://plo.vn/tags/IElBRQ==/iae.html">IAE</a>), từ năm 2019 trở đi, IAE cam kết mỗi năm sẽ có 300 suất <a href="https://plo.vn/tags/IHZp4buHYyBsw6Bt/viec-lam.html">việc làm</a> tại TP.HCM và Hà Nội cho sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh của ĐH Phú Xuân. <br> </p>