Tag Archives: Caribe

“Đá cái này là đá gì thế?”

<p>Câu chuyện người hâm mộ Việt Nam râm rang trước, trong và sau mỗi trận đấu khi có tuyển Việt Nam thi đấu. Người hâm mộ cứ quan tâm đá với ai mà thôi. Nhưng cũng có người hỏi- “Đá AFF Cup à”, “Đá giải gì thế?”…</p>