Tag Archives: Brazil 3-2

World Cup 2019: Đêm vùng lên của châu Á

<p>Sau lượt trận đầu vòng bảng <a href="https://plo.vn/tags/V29ybGQgQ3VwIG7hu68gMjAxOQ==/world-cup-nu-2019.html">World Cup nữ 2019</a>, năm đại diện châu Á đều không thắng, đêm 13 rạng 14-6, cả hai đại diện châu Á ra quân và toàn thắng.</p>