Tag Archives: Bora Milutinović

Kế hoạch gây sốc của tân Chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc

<p>Chủ tịch <a href="https://plo.vn/tags/TMSQQsSQIFRydW5nIFF14buRYw==/ldbd-trung-quoc.html">LĐBĐ Trung Quốc</a> (CFA), Chen Xuyuanb đã phát biểu sốc rằng, <a href="https://plo.vn/tags/dHV54buDbiBUcnVuZyBRdeG7kWM=/tuyen-trung-quoc.html">tuyển Trung Quốc</a> muốn cho ra sân cùng lúc 9 cầu thủ nhập tịch để giúp tuyển Trung Quốc có mặt ở World Cup 2022 tại Qatar.</p>