Tag Archives: Bloomberg

AP, Bloomberg, Reuters đưa tin về tỉ phú Mai Vũ Minh

<p class="item-photo" align="center"><img src="https://image.plo.vn/w800/Uploaded/2019/mrnvyqdxl/2019_09_26/mai-vu-minh-1_rmnk.png" alt="AP, Bloomberg, Reuters đưa tin về tỉ phú Mai Vũ Minh - ảnh 1" class="cms-photo"><i><a href="https://plo.vn/tags/IEJsb29tYmVyZw==/bloomberg.html">Bloomberg</a>, Thomson <a href="https://plo.vn/tags/IFJldXRlcnM=/reuters.html">Reuters</a>, AP, Newsweek, IBTimes và nhiều tờ báo uy tín trên thế giới <a href="https://plo.vn/tags/IMSRxrBhIHRpbg==/dua-tin.html">đưa tin</a> về sự kiện này.</i><br> </p>

AP, Bloomberg, Reuters đưa tin về tỷ phú Mai Vũ Minh

<p class="item-photo" align="center"><img src="https://image.plo.vn/w800/Uploaded/2019/mrnvyqdxl/2019_09_26/mai-vu-minh-1_rmnk.png" alt="AP, Bloomberg, Reuters đưa tin về tỷ phú Mai Vũ Minh - ảnh 1" class="cms-photo"><i><a href="https://plo.vn/tags/IEJsb29tYmVyZw==/bloomberg.html">Bloomberg</a>, Thomson Reuters Eikon, AP, Newsweek, IBTimes và nhiều tờ báo uy tín trên thế giới <a href="https://plo.vn/tags/IMSRxrBhIHRpbg==/dua-tin.html">đưa tin</a> về sự kiện này.</i><br> </p>