Tag Archives: Bình Phước

Đồng Xoài chuyển mình thu hút nhà đầu tư bất động sản

<p style="text-align: justify">TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang là “thỏi nam châm” thu hút sự quan tâm của nhiều <a href="https://plo.vn/tags/IG5ow6AgxJHhuqd1IHTGsA==/nha-dau-tu.html">nhà đầu tư</a>. Hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện là động lực giúp Đồng Xoài phát huy tối đa lợi thế phát triển.</p>