Tag Archives: Billiard Carom 3

Giải Billiard Carom 3 băng: ‘Vàng ta đãi người’ có sao đâu

<p>Giải Billiards Carom 3 băng Truyền thống Quốc tế Bình Dương- Cúp Becamex IJC-Number 1 đã lên tuổi thứ tám nhưng chưa một lần cơ thủ nào của Bình Dương lên ngôi dù lực lượng tham dự tương đối áp đảo.</p>