Tag Archives: bầu Đức phê phán bầu Hiển

Hà Nội – HA Gia Lai: Tức nhau tiếng gáy!

<p style="text-align: justify">Ông bầu phố núi tiết lộ mình chẳng có gây thù chuốc oán với ai và thậm chí rất hòa nhã với bầu Hiển ngoài đời nhưng chơi bóng đá kiểu đó thì không chấp nhận.<br> </p>