Tag Archives: bảo hiểm sức khỏe

Gửi tiết kiệm Sacombank nhận bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ

<p style="text-align: justify">Quà ưu đãi tặng ngay là gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe với tổng quyền lợi bảo hiểm lên đến 1,4 tỷ đồng dành cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. </p>