Tag Archives: Bạc Liêu

Toyota tặng sân chơi cho trẻ em Bạc Liêu

<p style="text-align: justify">Sân chơi dành cho trẻ em có diện tích khoảng 500 m<sup>2</sup>, đặt tại xã Vĩnh Trạch Đông. TP. <a href="https://plo.vn/tags/IELhuqFjIExpw6p1/bac-lieu.html">Bạc Liêu</a>, có các trò chơi như: xích đu, bập bênh, cầu trượt, bàn ghế, giá trồng hoa… được thiết kế và sử dụng từ các lốp xe ô tô tái chế. Đây không chỉ là một cách sử dụng <a href="https://plo.vn/tags/IHbhuq10IGxp4buHdSB0w6FpIGNo4bq_/vat-lieu-tai-che.html">vật liệu tái chế</a> sáng tạo, hiệu quả mà còn là một hoạt động bảo vệ môi trường ý nghĩa.<br> </p>