Tag Archives: Asian Cup 2004

Hàn Quốc buông, Trung Quốc sẽ đăng cai Asian Cup 2023

<p>Hiện nay việc <a href="https://plo.vn/tags/Y2jhuqF5IMSRdWE=/chay-dua.html">chạy đua</a> đăng cai vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2023 đang là cuộc đua song mã giữa Trung Quốc và Hàn Quốc, ngày 4-6 tới đây AFC mới chính thức chỉ định quốc gia <a href="https://plo.vn/tags/xJHEg25nIGNhaQ==/dang-cai.html">đăng cai</a>.</p>