Tag Archives: an toàn

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành xây dựng

<p style="text-align: justify">Hưởng ứng “Tháng hành động về <a href="https://plo.vn/tags/IGFuIHRvw6Bu/an-toan.html">an toàn</a>, vệ sinh lao động năm 2019” của Thủ tướng Chính phủ, sáng 17-5, tại công trường dự án The Peak thuộc khu phức hợp <a href="https://plo.vn/tags/UGjDuiBN4bu5IEjGsG5n/phu-my-hung.html">Phú Mỹ Hưng</a> <a href="https://plo.vn/tags/IE1pZHRvd24=/midtown.html">Midtown</a>, Bộ Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Sở Xây dựng TP.HCM, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng và Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) tổ chức lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành xây dựng năm 2019.<br> </p>