Tag Archives: án phạt VFF

Án phạt chưa tâm phục khẩu phục!

<p style="text-align: justify"><i>Theo đó, án phạt đưa ra từ VFF là phạt <a href="https://plo.vn/tags/Q0xCIEjhuqNpIFBow7JuZyA3MCB0cmnhu4d1IMSR4buTbmc=/clb-hai-phong-70-trieu-dong.html">CLB Hải Phòng 70 triệu đồng</a>, CLB Hà Nội cũng 70 triệu đồng, đồng thời “treo sân” đối với CLB Hà Nội một trận phải đá trong <a href="https://plo.vn/tags/xJFp4buBdSBraeG7h24ga2jDtG5nIGtow6FuIGdp4bqj/dieu-kien-khong-khan-gia.html">điều kiện không khán giả</a>. Cụ thể, vào ngày 27-4 tới đây Hà Nội tiếp TP.HCM sẽ không có bán vé, không được để khán giả vào sân.</i><br> </p>