Tag Archives: Al Wasat

Thủ môn Hồ Văn Ý ấn đinh chiến thắng cho Thái Sơn Nam

<p style="text-align: justify">Từ cầu môn nhà, khi đã bắt gọn quả bóng, đội Naft Al Wasat chưa rút về kịp khi đang chơi “5 cầu”, thủ môn <a href="https://plo.vn/tags/SOG7kyBWxINuIMOd/ho-van-y.html">Hồ Văn Ý</a> đã tận dụng tốt cơ hội thực hiện cú phát bóng chính xác ấn định chiến thắng 6-4 cho Thái Sơn Nam.</p>