Tag Archives: 500 doanh nghiệp

HD SAISON đứng 39 trong 500 DN tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam

<p style="text-align: justify;">Trong bảng xếp hạng FAST500 năm nay, Công ty Tài chính TNHH HD SAISON đứng thứ 39, tăng 25 bậc so với năm trước, đồng thời cũng nằm trong Top 50 doanh nghiệp (DN) <a href="https://plo.vn/tags/IHTEg25nIHRyxrDhu59uZw==/tang-truong.html">tăng trưởng</a> xuất sắc nhất Việt Nam.</p>