Tag Archives: 5 triệu USD

Bị loại, Barcelona vẫn phải trả tiền cho Liverpool

<p style="text-align: justify">Khoản phí trả thêm đó lên đến 5,<a href="https://plo.vn/tags/NSB0cmnhu4d1IFVTRA==/5-trieu-usd.html">5 triệu USD</a> được quy định trong buổi <a href="https://plo.vn/tags/a8O9IGvhur90IGjhu6NwIMSR4buTbmc=/ky-ket-hop-dong.html">ký kết hợp đồng</a> <a href="https://plo.vn/tags/Y2h1eeG7g24gbmjGsOG7o25nIENvdXRpbmhv/chuyen-nhuong-coutinho.html">chuyển nhượng Coutinho</a> mà Liverpool buộc “bên mua” phải gắn thêm điều khoản trả thêm “phí” <a href="https://plo.vn/tags/buG6v3UgQmFyY2Vsb25hIHbDoG8gdOG7qSBr4bq_dCBDaGFtcGlvbnMgTGVhZ3Vl/neu-barcelona-vao-tu-ket-champions-league.html">nếu Barcelona vào tứ kết Champions League</a>.<br> </p>