Trong khi cần phải đào tạo cường độ cao, kỹ năng đẳng cấp thế giới và thậm chí có thể có một chút may mắn để đăng ký một chiến thắng UFC, chọn bài hát phù hợp để đưa bạn vào lồng một tài năng quan trọng là tốt.

Bên trong, hãy xem những gì các máy bay chiến đấu đã làm với các bài hát hậu thuẫn của họ tại UFC trên ESPN + 6 ở Nashville, Tenn.

Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Comments are closed.