Chúng tôi muốn dự đoán của bạn về sự kiện UFC Thứ bảy về sự kiện ESPN + 5 tại Luân Đôn.

Tính năng chọn nhân viên của chúng tôi bao gồm các lựa chọn đồng thuận từ độc giả MMA Junkie. Đơn giản chỉ cần bỏ phiếu cho mỗi lần bên dưới, và chúng tôi sẽ sử dụng các số đo chính thức được đăng ký vào thứ năm vào buổi trưa ET (9 giờ sáng).

Những lựa chọn đồng thuận của độc giả MMA Junkie sẽ là một phần của UFC trên dự đoán của nhân viên ESPN + 5, chúng tôi sẽ phát hành vào thứ Sáu trước sự kiện. UFC trên ESPN + 5 diễn ra vào thứ bảy tại The O2 ở London. Các luồng thẻ trên ESPN +.

Thực hiện các lựa chọn của bạn cho tất cả sáu trận đánh thẻ chính bên trong:

Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Comments are closed.